Ord- og Talværksted

For nogle børn er det at lære at læse en spændende leg. For andre giver det ikke mening, før de oplever, at læsning kan være et middel til at nå sine mål. Vi lagde vægt på, at give alle børn mulighed for at inddrage bogstaver og tal i legen på deres helt egen måde.

Ved at vække børnenes nysgerrighed vil vi understøtte den pædagogiske udfordring; at gøre det at lære at læse til en lystbetonet leg, der giver mening for alle børn, uanset om de på forhånd er motiverede for at inddrage tal og bogstaver i lege.

På ydersiden har vi valgt at udstille bøger med bogens mest appellerende side – forsiden – udad. Bøger er smukke og giver bogstaverne mening og værdi. Bøger signalerer fordybelse – et forvarsel om, hvad der gemmer sig inde i møblet.

Væggene inde i ord- og talværkstedet består af magnettavler beklædt med lydabsorberende filt. I kasser på væggen finder børnene udskårne bogstaver og tal til at lege/bygge med. Børnene kan ved at se og mærke formerne på de abstrakte tegn få dem til at give mening. De kan bygge et hus af L og H eller stave deres eget navn, bygge talrækker, hemmelige koder eller kopiere tekst fra bøger. Mulighederne er uendelige. I den polstrede fordybning i midten kan ét eller flere børn sidde sammen og læse eller fortælle historier.

Tinget

Det udviklende møde mellem børn sker i legen, hvor også deres demokratiske evner bliver udfordret. Møderummet ”Tinget” er derfor indrettet til børns fælles lege og interageren. At mødes ”på tinge” betyder ifølge kulturhistorien at høj og lav er forsamlet for at træffe store fælles beslutninger.

I legen lærer børnene sociale spilleregler som kompromisets kunst og værdien af at definere grænser for sig selv. Den styrker barnets personlige udvikling af empati, selvindsigt og relationshåndtering.

Langs væggene indrammes Tinget af bænke og kasser med konstruktionslegetøj, så legen kommer til at foregå midt i rummet, hvor hver især må finde og indtage sin plads i fællesskabet.