Kompetencer

Rådgivning

At lytte med erfaring skaber ny erkendelse
Personlige erfaringer og faglige kompetencer indenfor håndværk og design er fundamentet i vores rådgivning og centrale for vores virksomhed. Uanset om projektet er stort eller småt, lytter vi os kvalificeret frem og afstemmer løbende med kunder, brugere og samarbejdspartnere for at sikre, at alle bliver hørt og får ejerskab til projektet. Derved skaber vi sammen rammer, der rummer de aktuelle pædagogiske udfordringer.
Vores speciale er skræddersyede løsninger, der matcher de eksisterende rammer og styrker funktionaliteten i de respektive rum i forhold til den pædagogiske opgave.
Mødet med brugerne, såvel børn som medarbejdere, er for os en væsentlig inspirationskilde til at skabe unikke løsninger. Perspektivet er børnenes lyst til læring og den pædagogiske indsats for at skabe vækst og udvikling.

Design

Funktionalitet, æstetik og tilgængelighed
Godt design forbedrer brugerens livsbetingelser. Tilpasser sig og sprænger rammer. Udvikler mennesker og formidler historien gennem funktionalitet, æstetik og tilgængelighed. Mange tror fejlagtigt, at design alene drejer sig om æstetik. Men et smukt ydre er sjældent tilstrækkeligt.
Uanset om vi designer et møbel, en indretning, en installation eller et forløb, prøver vi altid at sætte os i brugerens sted. Vi suger til os og analyserer de præferencer og behov, der bliver givet udtryk for. Forholder alle input til vores erfaringer. Prøver at ramme lige præcis den pris, funktionalitet og æstetik, der – også på længere sigt – letter og forbedrer betingelserne for liv på stedet.
Vores egne værdier spiller uvægerligt med. Vores design er skabt til at blive brugt og holdt af.

Håndværk

Med respekt for kvalitet, natur og tradition
Træ er et bærende element i vores produktion. Et element, vi har stor erfaring med og lidenskab for. Men vi arbejder også gerne og kompetent med andre materialer såsom tekstil, metal, plast og glas.
Generelt er vi ikke bange for at prøve noget nyt og trækker gerne på et netværk af dygtige håndværkere indenfor en lang række specialer. Samarbejdsrelationerne udvider vores horisont og løser vores udfordringer på et håndværksmæssigt meget højt niveau.
Vi har stor respekt for de gamle danske håndværkstraditioner, som vi tilpasser, udvikler og bliver dygtigere af, så de passer ind i en moderne kontekst.
Naturmaterialer er, både i kraft af udseende og egenskaber, til enhver tid vores foretrukne valg. Naturmaterialer er det ideelle valg til at fortælle rummets historie.
Når vores håndværk møder jeres faglighed, kan vi sammen skabe gode løsninger.